info@kartatatrzanska.pl

+18 521 38 30

Logowanie / Rejestracja

f
Karta Tatrzańska

Karta tatrzańska

Regulamin


Regulamin 

 

Regulamin Promocji „Karta Tatrzańska”  organizowanej w obiektach noclegowych na Podhalu oraz u Partnerów.

 

 

I Założenia Programu "Tatrzańska Karta Rabatowa"

 

 

1. Organizatorem programu lojalnościowego „Tatrzańska Karta Rabatowa” jest Firma "Primo nieruchomości"
z siedzibą w Krakowie,

 

2. Program zwany dalej Promocją skierowany jest do osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych –  będących uczestnikami Programu lojalnościowego„Tatrzańska Karta Rabatowa”

 

3. Promocja prowadzona jest w obiektach noclegowych, które będąc partnerami programu dysponują kartami rabatowymi dla gości indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

 

4. Aktualna lista obiektów noclegowych udostępniających swoim gościom "Tatrzańskie Karty Rabatowe" dostępna jest w zakładce "noclegi"

 

5. Wydawanie Tatrzańskich Kart Rabatowych rozpoczęło się od 01.12.2010 roku.

 

6. Wszelkie prawa w tym autorskie, związane z funkcjonalnością i działaniem projektu „Tatrzańska Karta Rabatowa” wyglądem graficznym serwisu www.kartatatrzanska.pl, oprogramowaniem stanowią własność Organizatora.

 

II Warunki udziału w Promocji "Tatrzańska Karta Rabatowa"

 

 

1. Warunkiem otrzymania „Tatrzańskiej Karty Rabatowej”  jest dokonanie rezerwacji pobytu w jednym z obiektów noclegowych, których aktualna lista znajduje się na oficjalnej stronie programu www.kartatatrzanska.pl w zakładce "noclegi"

 

2. Karta Tatrzańska udostępniana jest okazicielowi na okres równy ilości zarezerwowanych noclegów w obiekcie noclegowym.

 

3. Jest to karta elektroniczna a właściciel obiektu noclegowego uaktywnia Kartę Tatrzańską na okres równy ilości zarezerwowanych dni. Po tym okresie karta automatycznie traci swoją ważność.

 

4. Otrzymanie Karty Tatrzańskiej jest bezpłatne, ale może zostać pobrana za nią kaucja zwrotna przez gestora obiektu noclegowego.

 

5. W przypadku zagubienia Karty Tatrzańskiej jej posiadacz może otrzymać nową Kartę Tatrzańską od właściciela obiektu noclegowego. Wydanie nowej karty rabatowej może wiązać się z koniecznością zapłacenia nowej kaucji za wydanie nowej Karty Tatrzańskiej.

 

6. Administratorem danych osobowych jest Organizator niniejszej promocji. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.

 

III Karta Tatrzańska. Warunki  uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści

 

1. Posiadacze "Tatrzańskiej Karty Rabatowej" są uprawnieni do uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści u partnerów (atrakcji) przez okres równy ilości dni zameldowania w obiekcie noclegowym, przy czym rabat może być udzielony maksymalnie 1 raz na dzień u każdego z partnerów. Po zrealizowaniu promocji u Partnera, Karta Tatrzańska jest blokowana automatycznie przez system.

 

2. W celu otrzymania zniżki bądź innej wskazanej na stronie www.kartatatrzanska.pl w zakładce "atrakcje" bonifikaty z tytułu posiadania ważnej Karty Tatrzańskiej, należy okazać ważną Kartę Tatrzańską sprzedawcy usługi/produktu przed jej zakupem.

 

3. Ważność Karty Tatrzańskiej jest sprawdzana przez Partnera (właściciela atrakcji) za pomocą specjalnego urządzenia elektronicznego lub poprzez stronę internetową.

 

4. W przypadku, kiedy posiadacz Karty Tatrzańskiej będzie posługiwał się nie ważną "Tatrzańską Kartą Rabatową, partner nie ma prawa i obowiązku udzielić zniżki, rabatu lub innej korzyści.

 

5. Liczba kart wydawanych w ramach niniejszego programu nie jest limitowana, przy czym jedna osoba może otrzymać maksymalnie jedną Kartę Tatrzańską podczas swojego pobytu w obiekcie noclegowym uczestniczącym w programie Tatrzańska Karta Rabatowa.

 

6. Posiadacz Karty Tatrzańskiej" nie może udostępniać karty osobom trzecim, wypożyczać, wynajmować, ani sprzedawać w żadnej formie pod rygorem jej utraty.

 

7. Karta Tatrzańska winna zostać zwrócona w obiekcie noclegowym w którym została aktywowana najpóźniej w chwili wymeldowania, przy czym nie jest to obowiązkowe a fakt nie zwrócenia karty może wiązać się z ewentualną utratą kaucji pobranej przez właściciela obiektu noclegowego.

 

8. Karta Tatrzańska nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

 

9. Klient otrzymuje Kartę Tatrzańską tylko i wyłącznie w tym obiekcie noclegowym,  w którym wykupił noclegi i tam ją zwraca.

 

10.  Rabatu przyznanego na podstawie Karty Tatrzańskiej nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi przez partnera (właściciela atrakcji). Promocje nie sumują się.

 

11. W celu otrzymania rabatu bądź bonifikaty klient zobowiązany jest do okazania karty sprzedawcy przed złożeniem zamówienia na usługę lub produkt.

 

IV Reklamacje

 

 

1. Reklamacje można zgłaszać przez cały okres trwania programu lojalnościowego poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem wiadomości e mail na adres tatry@kartatarzanska.pl

 

2. Reklamacje  rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e mail na adres wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację, bądź pisemnie, jeżeli taka prośba wpłynie do organizatora niniejszej promocji.

 

V Postanowienia końcowe

 

 

1. Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

2. Organizator niniejszym informuje, że w przypadku braku dostępu do Internetu u właściciela atrakcji, będącego uczestnikiem programu "Tatrzańska Karta Rabatowa" Karta Tatrzańska może być nie akceptowana, ponieważ do poprawnego działania systemu potrzebny jest Internet. Dlatego posiadacz Tatrzańskiej Karty Rabatowej musi liczyć się z możliwością nie akceptowania ważnej Karty Tatrzańskiej w przypadku braku dostępu do Internetu dostarczanego przez dostawcę internetu i nie będzie w związku z tym żądał zadośćuczynienia.

 

3.  Ewentualne spory związane z programem Karta Tatrzańska będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

 

4.  Użytkownik karty nie może otrzymać gratyfikacji za nie wykorzystanie udostępnionej mu karty rabatowej.