info@kartatatrzanska.pl

+18 521 38 30

Logowanie / Rejestracja

f
Karta Tatrzańska

Karta tatrzańska

Karta VIP

START PROGRAMU KARTA TATRZAŃSKA VIP 10.04.2017 !!!! 


Obiekty noclegowe

Prowadzisz obiekt noclegowy? Odbierz od nas bezpłatną Kartę Tatrzańską VIP i korzystaj ze specjalnych ofert od Partnerów Karty Tatrzańskiej.

 

 

 

 

Regulamin Promocji „Karta Tatrzańska VIP”

 

 

I Założenia Programu "Tatrzańska Karta VIP"

 

1. Organizatorem programu lojalnościowego „Tatrzańska Karta VIP” jest Firma "Primo

Nieruchomości" z siedzibą w Krakowie Bogusław Żyła, Brzeźnica 157A, 39-207 Brzeźnica,

NIP: 872-19-54-018

2. Program zwany dalej Promocją skierowany jest do zarządców obiektów noclegowych.

3. Promocja prowadzona jest wśród Partnerów, którzy zarządzają obiektami noclegowymi lub/i atrakcjami turystycznymi w regionie.

 

II Warunki udziału w Promocji "Tatrzańska Karta VIP"

 

1. Warunkiem otrzymania „Tatrzańskiej Karty VIP” jest prowadzenie obiektu noclegowego lub

atrakcji turystycznej i podpisaniem bezpłatnej umowy współpracy na czas nieokreślony.

2. Karta Tatrzańska VIP pozwala jej posiadaczowi na otrzymanie preferencyjnych cen u Partnerów honorujących tę kartę.

3. Karta Tatrzańska VIP jest kartą spersonalizowaną dla każdego zarządcy.

4. Użyczenie Karty Tatrzańskiej VIP jest bezpłatne na okres nie oznaczony. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie za miesięcznym okresem wypowiedzenia. Powiadomi o tym fakcie każdego posiadacza Karty Vip poprzez wiadomość email, bądź pocztą tradycyjną.

5. W przypadku zagubienia Karty Tatrzańskiej VIP jej posiadacz może otrzymać nową Kartę pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Organizatora w celu zablokowania karty.

6. Administratorem danych osobowych jest Organizator niniejszej promocji. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do danych oraz prawo ich poprawiania.

 

III Karta Tatrzańska. Warunki uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści.

 

 

1. Aby otrzymać promocję wskazaną na stronie www.kartatatrzanska.pl 
w zakładce "VIP" należy posiadać ważną Kartę Tatrzańską VIP.

 

2. Posiadacz Tatrzańskiej Karty VIP uprawniony jest do uzyskiwania zniżek oraz innych

korzyści u partnerów.

3. W celu otrzymania zniżki z tytułu posiadania Karty Tatrzańskiej VIP,

należy okazać ważną Kartę Tatrzańską VIP kasjerowi przed zakupem promocyjnego biletu.

4. Po zrealizowaniu promocji u danego Partnera, Karta Tatrzańska VIP jest blokowana automatycznie przez system i kolejna promocja u tego Partnera jest dostępna w następnym miesiącu kalendarzowym.

5. W danym miesiącu można skorzystać z jednej promocji u każdego Partnera.

6. Ważność Karty Tatrzańskiej jest sprawdzana przez Partnera (właściciela atrakcji) za pomocą

specjalnego urządzenia elektronicznego.

7. Zawsze podczas zakupu biletu musi być przynajmniej jedna osoba wskazana na Karcie Tatrzańskiej VIP. W innym przypadku promocja nie będzie udzielona.

8. Posiadacz Karty Tatrzańskiej VIP” nie może udostępniać karty osobom trzecim, wypożyczać, wynajmować, ani sprzedawać w żadnej formie pod rygorem jej utraty i wpisania na czarną listę.

9. Rabatu przyznanego na podstawie Karty Tatrzańskiej VIP nie łączy się z innymi rabatami

udzielanymi przez partnera (właściciela atrakcji). Promocje nie sumują się.

 

IV Reklamacje

 

1. Reklamacje można zgłaszać przez cały okres trwania programu lojalnościowego poprzez

wysłanie wiadomości za pośrednictwem wiadomości e mail na adres VIP@kartatatrzanska.pl

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od chwili

otrzymania doręczenia. Odpowiedzi zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e mail na adres

wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację, bądź pisemnie, jeżeli taka prośba wpłynie do

organizatora niniejszej promocji.

 

V Postanowienia końcowe

 

1. Przystępując do Promocji uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do

przestrzegania jego postanowień.

2. Ewentualne spory związane z programem Karta Tatrzańska VIP będą rozstrzygane przez

właściwy rzeczowo sąd powszechny.

3. Użytkownik karty nie może otrzymać gratyfikacji za nie wykorzystanie udostępnionej mu karty rabatowej. Skontaktuj się z nami


*Imię i Nazwisko

*Adres email

*Telefon kontaktowy

Treść wiadomości

* - pola wymagane

Turysto łap zniżki

Jak to działa

Przyjedź i odbierz bezpłatną kartę tatrzańską

Korzystaj z rabatów i ciesz się wypoczynkiem

obiekty noclegowe gdzie

Otrzymasz kartę

bezpłatnie