info@kartatatrzanska.pl

    Biuro 8:00-18:00 pn-pt +48 882 004 724

    +Infolinia 8:00-22:00 7 dni w tygodniu 18 521 38 30

f
Karta Tatrzańska

Karta tatrzańska

Regulamin

Regulamin

Regulamin Programu „Karta Tatrzańska” organizowanego w obiektach noclegowych na Podhalu oraz u Partnerów

I Definicje pojęć użytych w Regulaminie

Program – program rabatowy Karta Tatrzańska, który przeznaczony jest dla indywidualnych turystów oraz grup zorganizowanych przebywających na terenie Podhala w danym obiekcie noclegowym, uczestniczącym w Programie Karta Tatrzańska.

 

Użytkownik Karty Tatrzańskiej – turysta korzystający z usług obiektu noclegowego, uczestniczącego w Programie, uprawniony do użytkowania Karty Tatrzańskiej przez cały okres pobytu.

 

Karta Tatrzańska – plastikowa karta, wystawiona przez Organizatora, posiadająca indywidualny kod kreskowy, nr identyfikacyjny, uprawniająca Użytkownika tej karty do otrzymywania korzyści oferowanych przez Partnerów współpracujących z Organizatorem.

 

Partner – obiekt, oferujący określony rodzaj oraz wysokość zniżki lub rabatu, dla turystów posiadających Kartę Tatrzańską.

 

Obiekt noclegowy – obiekt znajdujący się na Portalu, biorący udział w Programie, zobowiązany do przekazania Karty Tatrzańskiej swoim Gościom, na cały okres pobytu.

 

Organizator – Tatra Premium Sp. z o.o. w organizacji, adres: Krupówki 4, 34-500 Zakopane, z siedzibą przy ul. Marcika 12, 30-443 Kraków, właściciel Kart Tatrzańskich.

 

Portal – strona internetowa www.kartatatrzanska.pl, zarządzana przez Organizatora.

II Założenia Programu Karta Tatrzańska

1. Organizator Programu jest jedynym, pełnoprawnym właścicielem Kart Tatrzańskich.

 

2. Program Karta Tatrzańska skierowany jest do osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych –  będących Gośćmi obiektu noclegowego biorącego udział w Programie.

 

3. Program prowadzony jest w obiektach noclegowych oraz u Partnerów.

 

4. Aktualna lista obiektów noclegowych udostępniających swoim gościom Kartę Tatrzańską dostępna jest na Portalu.

 

5. Wszelkie prawa, w tym autorskie, związane z funkcjonalnością i działaniem Programu, wyglądem graficznym serwisu www.kartatatrzanska.pl oraz oprogramowaniem stanowią własność Organizatora.

 

6. Organizator przekazuje Karty Tatrzańskie do użytku obiektu noclegowego w celu ich dystrybucji wśród turystów.

 

III Warunki udziału w Programie Karta Tatrzańska

1. Warunkiem otrzymania Karty Tatrzańskiej  jest dokonanie rezerwacji pobytu w jednym z obiektów noclegowych, których aktualna lista znajduje się na oficjalnej stronie Programu - www.kartatatrzanska.pl.

 

2. Karta Tatrzańska udostępniana jest turyście na cały okres pobytu w obiekcie noclegowym, gdzie zarezerwował nocleg.

 

3. Właściciel obiektu noclegowego (lub osoba przez niego upoważniona) zobowiązany jest do przekazania w dniu przyjazdu, na cały okres pobytu, odpowiedniej liczby Kart Tatrzańskich, tak aby wszyscy z zameldowanych Gości mieli możliwość skorzystania z Programu. Po tym okresie karta automatycznie traci swoją ważność.

 

4. Otrzymanie Karty Tatrzańskiej jest bezpłatne, ale może zostać pobrana za nią kaucja zwrotna przez gestora obiektu noclegowego.

 

5. W przypadku zagubienia Karty Tatrzańskiej jej Użytkownik może otrzymać nową Kartę Tatrzańską od właściciela obiektu noclegowego. Wydanie nowej karty rabatowej może wiązać się z koniecznością zapłacenia dodatkowej kaucji.

 

IV Karta Tatrzańska. Warunki  uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści

1. Użytkownicy Karty Tatrzańskiej są uprawnieni do uzyskiwania zniżek, rabatów i innych korzyści u Partnerów (atrakcji) przez okres równy ilości dni zameldowania w obiekcie noclegowym, przy czym rabat może być udzielony maksymalnie 1 raz na dzień u każdego z Partnerów. Po zrealizowaniu promocji u Partnera, Karta Tatrzańska jest blokowana automatycznie przez system.

 

2. Jedna Karta Tatrzańska upoważnia do otrzymania rabatu maksymalnie przez 5 osób.

 

3. W celu otrzymania rabatu bądź bonifikaty Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty sprzedawcy przed złożeniem zamówienia na usługę lub produkt.

 

4. Ważność Karty Tatrzańskiej jest sprawdzana przez Partnera (właściciela atrakcji) za pomocą specjalnego urządzenia elektronicznego lub poprzez stronę internetową.

 

5. W przypadku, kiedy Użytkownik Karty Tatrzańskiej będzie posługiwał się nieważną Kartą Tatrzańską, Partner nie ma prawa i obowiązku udzielić zniżki, rabatu lub innej korzyści.

 

6. Użytkownik Karty Tatrzańskiej nie może udostępniać karty osobom trzecim, wypożyczać, wynajmować, ani sprzedawać w żadnej formie pod rygorem jej utraty.

 

7. Karta Tatrzańska winna zostać zwrócona w obiekcie noclegowym, w którym została aktywowana najpóźniej w chwili wymeldowania.

 

8. Karta Tatrzańska nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

 

9.  Rabat przyznany na podstawie Karty Tatrzańskiej nie łączy się z innymi własnymi rabatami udzielanymi przez Partnera (właściciela atrakcji). Promocje nie sumują się.

 

V Reklamacje

1. Reklamacje można zgłaszać przez cały okres trwania Programu poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem e-mail na adres: info@kartatarzanska.pl.

 

2. Reklamacje  rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania wiadomości. Odpowiedzi zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez osobę zgłaszającą reklamację, bądź pisemnie, jeżeli taka prośba wpłynie do Organizatora.

 

VI Postanowienia końcowe

1. Przystępując do Programu Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

2. Organizator niniejszym informuje, że w przypadku braku dostępu do Internetu u Partnera, będącego uczestnikiem Programu, Karta Tatrzańska może nie być akceptowana, ponieważ do poprawnego działania systemu potrzebny jest Internet. Dlatego Użytkownik Karty Tatrzańskiej musi liczyć się z możliwością nie akceptowania ważnej Karty Tatrzańskiej w przypadku braku dostępu do Internetu dostarczanego przez dostawcę Internetu i nie będzie w związku z tym żądał zadośćuczynienia.

 

3. Ewentualne spory związane z Programem Karta Tatrzańska będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny.

 

4. Użytkownik Karty Tatrzańskiej nie może otrzymać gratyfikacji za niewykorzystanie udostępnionej mu Karty Tatrzańskiej.

 

×